Ošetřování rajčat

Ošetřování rajčat během vegetace je nezbytnou podmínkou dosažených dobré úrody. Ujmuté sazenice rajčat brzy vyvazujeme provázkem nebo proužkem plastické folie. Rajčata vyvazujeme vždy, když hrozí poškození rostlin větrem a jejich zlomení.Důležitým zákrokem u vysokých rajčat je vedení rajčete na jediný výhon. takto upravená rajčata dávají jistější a větší sklizeň dobře vyvinutých plodů. Ponecháváme tedy jen jeden stonek, zbytek vždy odstřihneme.

Vyštipování rajčat se provádí vylamovaním bočních výhonků vyrůstajících z podpaží listů nebo květů. První zákrok se dělá ihned po výsadbě, další pak podle dorůstání pater rostliny každých 10-14 dnů. U vysokých rajčat se doporučuje rostliny seříznout ve výšce asi 150cm nad posledním výhonem, ayb rostlina neslábla a veškerou svou sílu dala do plodů, a nikoli do zelené natě.

Rajčatům svědčí nakypřená půda, nakopčení půdy k rostlinám je účelné, zvýší se kořenový systém, a sním i pozdější výnosy a počet plodů rajčete. Velmi důležitá, zvláště po odkvětu , je závlaha. Pokud nemají rajčata dostatek vláhy, bývají jejich plody malé, deformované, případně praskají, což vede k jejich znehodnocení. Jako varování nám mohou být povadlé listy rajčat, které o zálivku přímo volají. Nikdy nezaléváme za plného slunečního žáru, ale buď ráno, nebo na večer, a to přímo ke kořenům, nikdy ne na list

Doporučujeme : Pelargonie