Půda a hnojení rajčat

Příprava půdy pro pěstování rajčat je základním předpokladem dosažení dobrých výnosů. Ideálním je podzimní hluboké zrytí záhonu a přihnojení organickými hnojivy. Množství použitého hnojiva závisí na úrodnosti půdy. Na dobrých a humozních půdách se obejdeme bez hnoje nebo kompostu, na chudých půdách zapravujeme již na podzim do země 2-4 kg na m2 uleželého kompostu, případně hnoje.
Pokud chceme při pěstování rajčat použít průmyslová hnojiva, rozhodíme je zhruba 2 týdny před výsadbou. V půdách chudých na fosfor doporučujeme hnojení superfosfátem.

Rajčata přihnojujeme i během vegetace - první přihnojení provádíme síranem amonným krátce po výsadbě, lépe je však použití kombinovaných hnojiv - ideálním hnojivo na rajčata je Cererit v dávce zhruba 20g na metr čtvereční.  Pozor na pozdní přihnojení dusíkatými hnojivy, které má vliv spíše na růst natě, nežli na tvorbu a vyzrávání plodů rajčat.

Pokud nejste přátelé umělých hnojiv, můžete použít hnojiva přírodní. Velmi oblíbeným hnojivem je zkvašený slepičí trus, který po odležení a patřičném naředění působí na růst rajčat i tvorbu plodů velmi dobře, a to bez přídavku umělých hnojiv.
Obecně lze konstatovat, že pokud chceme při pěstování rajčat docílit dobrých výnosů, tak správně připravená půda je nezbytným předpokladem úspěchu , a to nezávisle na zvolené odrůdě rajčete.

Doporučujeme : Pelargonie