Výsadba rajčat

Výsadba rajčat je obvykle prováděna od konce dubna do druhé poloviny května, záleží na počasí a odrůdě. Nepsaným pravidlem je výsadba sazenic rajčat až po Zmrzlých, v mírných polohách se to však nemusí vždy dodržet. Teplota půdy při výsadbě rajčat má být kolem 10 stupňů a vyšší. Před výsadbou udržujeme kořenový bal kolem rajčat.

Výsadba rajčat je především ovlivněná jejich odrůdou. Některé techniky jsou však stejné prakticky pro všechny typy. Rajčata jsou vysoké rostliny, a je třeba je připevnit k podpěře, aby se později větrem či vahou plodů nezlomily. Používají se kolíky , zhruba 150cm dílky, zatlučené ještě před výsadbou palicí do země, aby se nepoškodil kořenový systém rajčete. Další možností je použití kovových spirál, v posledních letech velmi oblíbených.

Před výsadbou je nutné zvolit správně spon výsadby rajčat. pro vysoká tyčková rajčata, která vyžadují zaštipování a vyvazování rajčat, je nutná spon minimálně 70x70cm, u vyšších odrůd rajčat pak ještě větší. Existují i poléhavé odrůdy rajčat, která vysazujeme ve sponech 50x50cm, podobně tak i odrůdy nízké s pevným stonkem.

Vysoká rajčata se vysazují na jižní straně kolíků. Pokud se nám sazenice vytáhly, sázíme je šikmo, až k první části listů. Pokud se nám některé sazenice neujaly - a poznáme to po 3-5 dnech, dosadíme je rezervními sazenicemi, které si ponecháme v malém množství. Pokud máme strach z náhlých nočních mrazíků, můžeme rajčata na noc zakrýt zpočátku zahrádkářskou textilií. abychom měli jistotu, že o rajčata mrazem nepřijdeme.

Doporučujeme : Pelargonie